Proizvodnja

PROIZVODNJA obuhvaća izradu gotovih gumenih, plastičnih i metalnih cijevi od standardnih komponenti i priključaka prema traženim duljinama ili oblicima. Uz poznavanje medija koji prolazi kroz cijev i tlaka u cijevi određuje se, a ovisno o namjeni,  duljina i nazivni protok cijevi. Gotove se cijevi dobiju prešanjem priključaka u kombinaciji s čaurom, ali fiksiranje priključka može se izvesti i obujmicama. Različiti mediji i tlakovi traže različite vrste materijala od kojih se proizvode cijevi pa je stoga broj vrsta cijevi jako velik. Isto je i s priključcima.

Metalne se cijevi oblikuju prema crtežu ili uzorku, a osim ručnog savijanja moguće je i strojno savijanje za zahtijevnije uzorke.

Drugi dio proizvodnje usmjeren je na projektiranje i izradu rashladnih komora za različite vrste roba i različite temperature. Komore se projektiraju prema potrebnim parametrima za hlađenje određenje vrste robe. Po definiranju dimenzija i debljine panela, odabire se adekvatna kondenzacijska jedinica i pripadajući isparivač.

Kondenzacijske jedinice sklapaju se u radionici i nakon sklapanja prolaze ispitivanje i tlačnu probu. U radionici se također izrađuju upravljačke jedinice odnosno upravljački ormari ovisno o veličini same rashlade.  Komore se montiraju na lokaciji korisnika, a mogu biti od "klik" panela koji se spajaju i zaglavljuju bravicama ugrađenim u panele ili od panela koji imaju sistem spajanja "utor-pero". Komore se mogu montirati na gotove podne plohe, ali mogu imati i vlastiti pod.

Preuzmi cijenik gotovih proizvoda