Rashladne komore

Projektiranje i izrada rashladnih komora za različite vrste roba i različite temperature. Komore se projektiraju prema potrebnim parametrima za hlađenje određenje vrste robe.

Po definiranju dimenzija i debljine panela, odabire se adekvatna kondenzacijska jedinica i pripadajući isparivač. Kondenzacijske jedinice sklapaju se u radionici i nakon sklapanja prolaze ispitivanje i tlačnu probu. U radionici se također izrađuju upravljačke jedinice odnosno upravljački ormari ovisno o veličini same rashlade.

 Komore se montiraju na lokaciji korisnika, a mogu biti od "klik" panela koji se spajaju i zaglavljuju bravicama ugrađenim u panele ili od panela koji imaju sistem spajanja "utor-pero".

Komore se mogu montirati na gotove podne plohe, ali mogu imati i vlastiti pod.