Oprema za montažu priključaka na fleksibilne cijevi