G66X Prikljucci za medjusobno spajanje krutih cijevi

G66X Prikljucci za medjusobno spajanje krutih cijevi