G16X Prikljucci za medjusobno spajanje krutih cijevi

G16X Prikljucci za medjusobno spajanje krutih cijevi